В Младежки дом – Стрелча, в сряда ще бъде изнесена лекция на тема „Проблеми на психичното здраве”. Събитието се организира от програма „Обучение за психично здраве” към Център за социална подкрепа – Стрелча, по проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча”.
Проектът се реализира от Сдружение „Човеколюбие” в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Програма „Обучение за психично здраве” включва шест лекции на теми, свързани с предотвратяването и лечението на психичното заболяване. Лекционният курс ще повиши информираността на местната общност по темата и ще допринесе за преодоляване на стигмата спрямо хората с влошено психично здраве.