Концерт – протест организират идния вторник от колектива на СОУ“Георги Брегов“ в Пазаррджик, във връзка с предложение в новия образователен закон часовете по изкуствата да отпаднат от 8 до 10 клас. Ограничаването на предметите „Музика” и „Изобразително изкуство” в задължителната общообразователна подготовка само в рамките на основното образование (I – VII клас) не съответства както на утвърдени традиции в българското училищно образование, така и на практиката в повечето страни на Европейския съюз, се казва в протестната декларация за преподавателите по изкуства от цялата страна, подписана и от пазарджишките учители. Педагозите настояват обучението по музика и изобразително изкуство да бъде част от задължителната общообразователна подготовка до IX клас включително, както досега, тъй като и двата предмета имат изключително важно значение за личностното развитие на учениците. Педагозите от Пазарджик и цялата страна настояват за промени в проектозакона, които да съхранят създадените и утвърдени традиции в обучението по двата предмета и които ще бъдат в духа и на европейските тенденции в училищното образование.