Още на първи март стана ясно съдържанието на бюлетината,  която днес ще гласуват в  Сърница. То бе оповестено от ЦИК и според решението на комисията всяка бюлетина на лицевата страна трябва да съдържа:
– община Сърница, изборен район № 1339, изписан най-отгоре на бюлетината, над наименованието „Бюлетина за общински съветници“.

В лявата страна на бюлетината се обособяват полета отделени едно от друго с черна черта, в които на отделни редове се изписват последователно квадратче, в което се изписва поредният номер на съответната листа в бюлетината, наименованието на партията /коалицията/.

– наименование на партиите, регистрирани и обявени за участие в нови избори за общински съветници на 15.03.2015 г., посочено в заявлението за регистрация – ПП ГЕРБ , Партия „Нова Алтернатива“, ПП ДПС, МК „Реформаторски блок“ и СП.

– квадратче за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан номер едно на ПП ГЕРБ, номер две Партия „ Нова Алтернатива“, номер три ПП ДПС , номер четири МК „Реформаторски блок“ и Партия БСП с номер пет.

В десният край на бюлетината са отпечатани единадесет кръгчета, в тях последователно числата от едно до единадесет. Над кръгчетата се поставя текст „Предпочитание / преференция за кандидат от избраната кандидатска листа на партия или коалиция „.

Полетата с партиите и коалициите и полетата с преференциите се разделят с вертикална разделителна сива линия.

– редовете на отделните партии се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.

На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.