Язовир „Виноградец“ е единственият на наша територия, който прелива, съобщиха от „Напоителни системи“. „Тополница“ и пълен малко над половината от капацитета си и регулярно се източва. От всички 155 язовира, собственост на дружеството, в момента са пълни и преливат 13 язовира, които са под непрекъснато наблюдение, се казва в съобщение на министерството на земеделието и храните. Преливат предимно малки язовири: Езерово, Изворово, Книжовник, Мандра, Звиница, Даскалово 2, Даскалово 1, Синята река (в Пловдив), Божурица и Ошане във Видин, Нови Пазар-1 и Кълново в Шуменско, Пчелина на р.Струма, Виноградец в обл. Пазарджик.

Други 15 язовира са пълни над 85%, те са с отворени основни изпускатели и контролирано се изпускат, уверяват от министерството на земеделието, както и че нито един язовир не заплашва да залее населени места и земеделски земи.