Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик стартира серия от информационни срещи по общините в областта. Срещите с потенциални ползватели на европейско финансиране и заинтересовани граждани ще са на тема „Прилагане на правилата за информация и комуникация при подкрепата от Европейските фондове за периода 2014-2020“.

Целта е да се представи на широката общественост Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация за периода 2014-2020. Той има за цел да даде на бенефициентите по оперативните програми ясни насоки за изпълнение на дейности за информация и комуникация и за въвеждането на единни стандарти при визуализацията на подкрепата от Европейските фондове. Наръчникът е общ инструмент и източник на информация за задължителните изисквания за мерките по информация и комуникация на ЕС, начините и методите за тяхното изпълнение на ниво конкретен проект, както и ефективното предоставяне на информация по проектите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ на ЕС, ЕФРСР и ЕФМДР.

Заявка за участие може да направите на електронна поща oic.pazardzhik@gmail.bg или на телефон 034/ 44 62 09. Заявките за участие се приемат по реда на постъпването им, до запълване на бройката участници.

Графикът на провеждането им е, както следва:

 

Дата Място
18.03.2015 г. Заседателна зала, Община Септември
19.03.2015 г. Заседателна зала, Община Лесичово
20.03.2015 г. Заседателна зала, Община Пещера
24.03.2015 г. Заседателна зала, Община  Белово
25.03.2015 г. Конферентна зала в хотел „Виктория”, Община Брацигово
26.03.2015 г. Заседателна зала, Община  Панагюрище
27.03.2015 г. Конферентна зала в хотел „Елбрус”, Община Велинград
31.03.2015 г. Заседателна зала, Община  Батак
01.04.2015 г. Заседателна зала, Община Ракитово
02.04.2015 г. Конферентна зала в хотел „Средна гора”, Община  Стрелча
03.04.2015 г. Конферентна зала в хотел „Тракия”, Община  Пазарджик 

Днес в Община Септември се проведе първата открита приемна в Пазарджишка област от стартиралата националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г.
Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират. Кампанията, под надслов „Да създадем заедно България 2020″, ще премине в два основни етапа.
Първата фаза е свързана с провеждането на серия от събития насочени към широката общественост и ще продължи близо 3 седмици. През това време екипите на всички 27 областни информационни центъра ще посетят общините в страната, където чрез открити приемни ще потърсят мнението на гражданите какво искат да променят в своето населено място с европейските средства за периода до 2020 г. Предложенията на участниците ще се събират чрез специално разработена анкетна карта, в която те могат накратко да опишат своите виждания за развитие на селото, града, региона.
Втората фаза на инициативата ще се състои през втората половина на м. април, след като бъдат анализирани резултатите от допитването и определени най-често срещаните предложения. На информационни срещи екипите на Мрежата ще представят на потенциалните бенефициенти обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по действащите вече нови оперативни програми за периода 2014-2020 г.
Кампанията ще приключи със серия специални събития във всички 27 областни града в Деня на Европа – 9-ти май.
График на всички предстоящи събития е публикуван в секция „Календар“ на единния портал www.eufunds.bg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA