Електрозахранването на хората от бедстващите общини няма да бъде прекъсвано, ако те са закъснели с плащането на текущата си сметка, съобщиха от ЕВН. 

Временно за тези клиенти, до които липсваше достъп поради блокираните пътища еднократно са променени и графиците на отчитане на електромерите. Компанията отчита обективната невъзможност за достъп до каси или друг начин за плащане на потребената електроенергия за клиентите в тези райони, които бяха с прекъснато захранване и липса на достъп поради лошите метеорологични условия. За всички други клиенти на ЕВН в останалата част на Югоизточна България, продължават да са в сила редовните срокове за плащане на консумирана електроенергия и срокове за прекъсване. 

Така за някои от клиентите в Родопите ще се получи еднократна разлика с нормативно установените 31 дни за отчет: за едни клиенти отчитането може да е за по-кратък период, а за други по-дълъг в зависимост от конкретното местоположение на измервателната точка и кога е бил осигурен достъп до нея след почистване на пътищата. Целта е при следващото отчитане по редовен график, когато ще бъде възстановен безпрепятственият достъп до измервателните точки, да се гарантира спазването на нормативно определения срок на отчитане и да се възстанови нормалният ритъм на отчет до 31 дни.