Със Заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков е обявено бедствено положение за част от територията на община Пазарджик. Бедственото положение е частично и се обявява с цел предприемането на аварийно-възстановителни работи на защитните диги на река Тополница в землището на Пазарджик и на река Луда Яна в землището на село Пищигово. Решението за обявяване на частично бедствено положение бе взето днес след заседание на Областния щаб за защита при бедствия. Частична опастност от наводнение грози Пазарджик, пътя между Мало Конаре и Пищигово, помпена станция Мало Конаре, АМ „Тракия“, напоителен канал „Алеко – потока“. Бедственото положение е обявено за срок от един месец. То ще бъде отменено, ако компетентните институции се справят в по-кратък срок. Засега са предприети мерки за отклоняване на водите на Тополница и Луда Яна, като те са насочени към неизползваеми земеделски земи, в землищата на Пазарджик и засегнатите селища. Като причина за случилото се се сочи топенето на снеговете и увеличаването на водите в двете реки.