В 11,00 часа днес ще бъде официално открита новата спортна площадка, намираща се на ул. “Ангел Кънчев” в Пазарджик.

Тя е изпълнена в зоната на съществуваща преди това спортна площадка с денивелация от 60 см, с компроментирана настилка и съоръжения, неотговарящи на изискванията за спортни терени.
В изпълнение на работен проект, в части: Архитектура; В и К; Ел.-площадково осветление; Геодезическа-вертикална планировка и ПБЗ, след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, теренът е насипан и подравнен и са обособени следните отделни игрища – за футбол на малки вратички в южната част, баскетболно игрище в северната част и волейболно до него; Изградена е детска площадка с пързалки, люлки и др. за деца на възраст 3-6 години, както и фитнес на открито с лостове, висилки и тенис на маса. По цялата периферия на терена е монтирана нова ограда с метални колони и мрежа на височина 5 м., също такъв вид ограда е изградена между футболното игрище и фитнеса на открито, между баскетболното и волейболното игрище и между волейболното игрище и детската площадка. Детската площадка е заградена с дървена ограда, монтирана е каучукова подложка.
Изградено е ново осветление след частично демонтиране на съществуващата мрежа; Монтиран е водопровод; Засадени са на нови дървета в източната страна. Под цялата площадка е изградена дренажна система, положен е геотекстил и нов асфалт.
Общата стойност на строително-монтажните работи и оборудването е 310 100 лв без ДДС.
С изпълнението на поръчката е постигната целта, която Община Пазарджик си е поставила, а именно: обновяване и осъвременяване на съществуваща спортна площадка с игрища и детска площадка и създаване на благоприятни условия за отдих и спорт на жителите на гр.Пазарджик.