Традиционният Годишен архитектурен преглед на проекти и реализации за 2014 г. на членове на САБ и КАБ в гр. Пазарджик се състоя в последния ден на март, съобщи арх. Петър Мурджев. След проведеното гласуване на присъстващите членoве на САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик за определяне на призьорите от представените проекти и реализации, се получиха следните резултати:

Раздел „ПРОЕКТИ” :
I място – арх. Георги Тодоров Сарамбелиев
за конкурсен проект „Клептуза“ – гр. Велинград

03kleptuza

Раздел „ПРОЕКТИ” :
II място – арх. Петър Иванов Мурджев
за проект за преустройство и пристройка на жилищна сграда в с. Величково, общ. Пазарджик

03-2

Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” :
I място – арх. Димитър Петров Боюклиев
за сградата на Автогара – Пазарджик

03-4

Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” :
II място – арх. Иван Димитров Иванов
за двуфамилна жилищна сграда в с. Лозен, Столична община

03-5

Подготвени са специални грамоти и награди от САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик , които ще бъдат връчени на призьорите.