Предложение за освобождаване на следователя Емил Господов ще разгледа на утрешното си заседание Висшият съдебен съвет. Молбата за пенсиониране е подадена лично до Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – Пазарджик. Основание за това е навършената възраст от 65 години. Емил Господов има над тридесет години стаж като следовател и през ръцете му са минали хиляди дела. Освен умелото боравене с правни материи обаче, той има и хоби, което все още успешно практикува. Емил Господов е неколкократен победител в маратони. С бягане той се занимава от младежките си години и твърди, че това е отличен начин за отърсване от стреса.