Тази нощ ще се извърши пръскане на тревните площи срещу вредители, съобщиха от общинска администрация Панагюрище. Ще бъдат обработени площите, подлежащи на дезинсекция и дератизация. С препарат Фендона 60 СК предстои да бъдат напръскани площите в училищата на територията на общината – СОУ „Нешо Бончев”, ОУ „Проф. Марин Дринов” и ОУ „Двайсти април” в град Панагюрище, ОУ „Отец Паисий” в село Попинци и ОУ „Свещеник  Недельо Иванов” в село Поибрене.  Детските градини на територията на общината с обща площ  закрити помещения 10 790 кв. м. и тревни площи – 29 840 кв.м. – ОДЗ „Звънче”, ОДЗ „Райна Княгиня”, ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ „Брезичка” и ЦДГ „Пролет” в град Панагюрище, както и детските градини в селата Оборище, Бъта, Попинци и Левски. Ще бъдат обработени сградите на осемте кметства на общината, както и всички заявени от кметовете по места закрити помещения и тревни площи.
Срещу насекоми и гризачи в град Панагюрище ще бъдат обработени и площите  в сградата на Община Панагюрище, Градска библиотека „Стоян Дринов”, Исторически музей и къщите музеи, Театър Дом-паметник, Обединен детски комплекс, Спортна зала, Социален патронаж, Дневен център за деца с увреждания „Дъга”, Център за настаняване от семеен тип за деца „Павел Бобеков”, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.Св. Козма и Дамян”, Градски универсален магазин, Общинско предприятие „Чистота”. Окончателно процесът ще приключи на 30 април.