Кметът на община Лесичово инж. Серьожа Лазаров подписа споразумение с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за финансово подпомагане, за изработването на проект, на общ устройствен план на общината (ОУП), съобщи зам.кметът Веселина Милкова. Според  документа общината се задължава да изработи и внесе проекта в срок до 30 ноември 2015 година.
Финансовото подпомагане е в размер на 80 % от стойността на сключения договор, но не повече от 121 000 лева. Общият устройствен план е главният инструмент за осъществяване на дългосрочните цели за пространствено развитие на градове или общини в 20-годишен срок. Целите на ОУП могат да бъдат усъвършенстване на транспортно-комуникационните системи, оптимизиране на териториалната структура,  съхраняване, разширяване и развитие на зелената система,  ограничаване на застрояването и уплътняването на съществуващите зони с комплексно жилищно строителство и др.