Нито един от явилите се на конкурса за директор на ДФ „Земеделие“ в Пазарджик не го е спечелил. На практика това означава, че ще бъде насрочен нов. Предишният бе обявен на 23 март, като от кандидатите се изискваше да имат висше образование, с магистърска степен по специалностите – право, технически науки, икономика, агрономство. Седем годишен професионален опит. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю. Обявеното трудово възнаграждение пък варира от 630 до 3000 лв. Срещу тази сума от бъдещият шеф на ДФ“Земеделие“ се очаква – да изпълнява дейности свързани с административно – стопанското управление и контрол на Областна дирекция – гр. Пазарджик. Организира, координира и контролира цялостната дейност по предоставяне на информация за дейността на фонда, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансово подпомагане на земеделските производители в региона.