От първи до трети юни 2015 г. Община Пазарджик ще бъде домакин на Областна конференция с представяне на добри практики „Децата и големия свят”, посветена на Деня на детето.

Съорганизатор на Конференцията е Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик.

Педагозите ще обменят опит в няколко тематични направления:

  • Творчество и иновации;
  • Детска градина и училище за всички – интеграция чрез обучение и възпитание;
  • Приемственост между детската градина и началното училище;
  • Нови технологии и управление на проекти;
  • Възможности за развитие на интересите и способностите на учениците и ангажиране на свободното им време;
  • Управление на промяната и иновационните процеси;
  • Педагогически политики и модели за превенция срещу негативни явления в училищната общност;
  • Политики и мерки за осигуряване на обхвата на децата в задължителна предучилищна подготовка и училищно обучение и намаляване на дела на отпадналите ученици.

Успоредно с добрите практики, които ще бъдат споделени по време на форума, гостите на Пазарджик ще имат възможността да се запознаят със спецификата на общинската образователна система, както и да посетят културните забележителности на града.

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 01.06.2015 г. от 13,30 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, а от 18,00 часа в парк-остров „Свобода” започва празничен спектакъл „Децата и големия свят” с  участието на ученици от град Пазарджик.