Националната служба за съвети в земеделието организира
изнесени приемни в област Пазарджик от днес до 26 юни, съобщиха
от ведомството. Целта е да се разшири и улесни достъпът на
земеделските производители до консултантските услуги на
службата.
Днес специалистите имат приемна в община Белово, на 10 юни
ще са в Панагюрище и Стрелча, на 17 юни – във Велинград и
Ракитово, а на 26 юни – в община Сърница.
Всеки земеделски стопанин ще получи на място актуална
информация и съвети, включително и за възможностите за
финансиране по Програмата за развитие на селските райони
(2014-2020 г.), схемите за директни плащания и националните
схеми за подпомагане, допълват от службата.

Също днес в Пазарджик се състоя и семинар на тема „Стандартен производствен обем /СПО/ и работа с таблицата за изчисление“, с лектори от Институт по аграрна икономика – София (ССА).