В тазгодишното Пето издание на Фестивала на мажоретните състави «Слънчева Бесапара» 2015, провел се на 5 и 6 юни в Пазарджик се включиха 400 мажоретки от 15 градове: Пазарджик, Правец, Ябланица,Пловдив, Свиленград, Симеоновград, Гоце Делчев, Разград, София, Своге, Сопот, Нови Пазар и Кнежа. В шеметна надпревара 15 мажоретни състава се състезаваха в три категории. Ето и класирането:
Марш-парад 100 метра Втора възрастова група от 8 до 10 години:
– Първо място – Мажоретен състав при СК«Изида» – Свиленград;
– Второ място – Градски мажоретен състав към Център за работа с деца – Разград;
– Трето място – Мажоретен състав „Слънце-Бейби” при НЧ «Борба 1896» Кнежа;
– Четвърто място – Мажоретен състав при НУ «Отец Паисий» – Симеоновград.

Марш-парад 100 метра Трета възрастова група от 10 до 13 години:
– Първо място – Мажоретен състав при СК «Прима» – Нови Пазар;
– Второ място – Мажоретен състав „Слънце-Джуниър” при НЧ «Борба 1896» Кнежа.
Марш-парад 100 метра Четвърта възрастова група от 13 до 15 години:
– Първо място – Мажоретен състав при СК «Прима» – Нови Пазар;
– Второ място – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс-Пазарджик;
– Трето място – Мажоретен състав при НЧ «Градище 1907» – Своге;
– Четвърто място – Мажоретен състав «Слънце» при НЧ „Борба 1896” – Кнежа.

Марш-парад 100 метра Пета възрастова група над 15 години:
– Първо място – Мажоретен състав при СК«Изида» – Свиленград;
– Първо място – Мажоретен състав „Динамика” при Общински детски комплекс-Пловдив;
– Второ място – Мажоретен състав при ПГ «Ген. Владимир Заимов» – Сопот;
– Пето място – Мажоретен състав при Първа Английска гимназия – София.

Композиция с батони Първа възрастова група до 8 години:
– Първо място – Мажоретен състав при НЧ „Христо Ботев 1884” – Ботевград;
– Второ място – Мажоретен състав „Мистерия” при ОДЗ „Валентина Терешкова” – Пазарджик.

Композиция с помпони Първа възрастова група до 8 години:
– Първо място – Мажоретен състав „Мистерия” при ОДЗ „Валентина Терешкова” – Пазарджик;
– Второ място – Мажоретен състав „Мистерия” при ОДЗ „Слънчо” – Пазарджик.

Композиция с батони Втора възрастова група от 8 до 10 години:
– Първо място Категория А – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс-Пазарджик;
– Второ място – Категория А – Мажоретен състав при НЧ «Градище» – Своге;
– Второ място – Категория А – Мажоретен състав при НЧ «Христо Ботев 1884» – Ботевград;
– Трето място – Категория А – Мажоретен състав при СОУ«Васил Левски» Ябланица;
– Трето място – Категория А – Мажоретен състав „Слънце-Бейби” при НЧ «Борба 1896» Кнежа.

– Първо място – Категория Б – Спортен Клуб «Изида» – Свиленград;
– Второ място – Категория Б – Градски мажоретен състав към Център за работа с деца – Разград;
– Второ място – Категория Б – Мажоретен състав при НУ «Отец Паисий» – Симеоновград;
Трето място – Категория Б – Мажоретен състав при 95 СОУ «Професор Иван Шишман» – София.

Композиция с помпони Втора възрастова група от 8 до 10 години:
– Първо място – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс-Пазарджик;
– Второ място – Мажоретен състав при НЧ «Градище» – Своге;
– Второ място – Градски мажоретен състав към Център за работа с деца – Разград;
– Трето място – Мажоретен състав при НУ «Отец Паисий» – Симеоновград;
– Четвърто място – Мажоретен състав при СОУ«Васил Левски» Ябланица;
– Пето място – Мажоретен състав при 95 СОУ «Професор Иван Шишман» – София.
Композиция с батони Трета възрастова група от 10 до 13 години:
– Първо място – Мажоретен състав при СК «Прима» – Нови Пазар;
– Първо място – Мажоретен състав при НЧ «Христо Ботев 1884» – Ботевград;
– Второ място – Градски мажоретен състав към Център за работа с деца – Разград;
– Трето място – Мажоретен състав „Слънце джуниър“при НЧ «Борба 1896» – Кнежа;
– Четвърто място – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс-Пазарджик;
– Пето място – Мажоретен състав при ОУ „Васил Левски“ – Правец.
Композиция с помпони Трета възрастова група от 10 до 13 години:
– Първо място – Мажоретен състав при СК «Прима» – Нови Пазар;
– Второ място – Мажоретен състав при НЧ «Христо Ботев 1884» – Ботевград;
– Трето място – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс-Пазарджик;
– Четвърто място – Мажоретен състав при ОУ „Васил Левски“ – Правец.
Композиция с батони – Групи:
– Първо място – Мажоретен състав „Динамика” при Общински детски комплекс-Пловдив; – Второ място – Градски мажоретен състав към Център за работа с деца – Разград.

Композиция с батони Четвърта възрастова група от 13 до 15 години:
– Първо място – Мажоретен състав при СК«Прима» – Нови Пазар;
– Второ място – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс-Пазарджик;
– Трето място – Мажоретен състав при НЧ «Градище» – Своге;
– Четвърто място – Мажоретен състав „Слънце“при НЧ «Борба 1896» – Кнежа;
– Пето място – Мажоретен състав при Трето ОУ „Братя Миладинова“ – Гоце Делчев.

Композиция с пом-пони Четвърта възрастова група от 13 до 15 години:
– Първо място – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс – Пазарджик;
– Второ място – Мажоретен състав при НЧ «Градище» – Своге.

Композиция с батони Пета възрастова група над 15 години:
– Първо място – Мажоретен състав „Динамика” при Общински детски комплекс-Пловдив;
– Второ място – Спортен Клуб «Изида» – Свиленград;
– Трето място – Мажоретен състав при ПГ «Ген. Владимир Заимов» – Сопот;
– Четвърто място – Мажоретен състав при Първа Английска гимназия – София.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

– ОРИГИНАЛНА ХОРЕОГРАФИЯ – танц „Проклятието” на ръководителката на мажоретен състав „Мистерия” Вергиния Нешева
– ВИЗИЯ – Мажоретен състав при НЧ «Христо Ботев 1884» – Ботевград
– СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ОДК – ПАЗАРДЖИК – Мажоретен състав „Динамика” при Общински детски комплекс-Пловдив
– СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО – Мажоретен състав при СК «Прима» – Нови Пазар
– СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ПРИЗ »СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА» – Мажоретен състав „Мистерия” при Общински детски комплекс – Пазарджик.