Екоекспертите от РИОСВ – Пазарджик се включиха в почистването от отпадъци на района около природна забележителност „Пещера Снежанка” в деня за почистване на защитени територии и   природни паркове – 7 юни. В акцията взеха участие 30 служители, някои от тях с децата си. Бяха събрани 32 чувала с около 200 кг. битови отпадъци.

Равносметката от деня 7 юни за област Пазарджик е : събрани и извозени до депата от доброволци и служители на общински и държавни администрации 18,2 тона отпадъци от 18 места в общините Батак, Брацигово, Панагюрище и Пещера.

В резултат от участието на доброволците във вчерашната акция бяха почистени  терени около язовирите „Беглика” и „Широка поляна” – община Батак, в защитените местности „Бекови скали”, „Червената стена” и „Атолука”- община Брацигово, около природна забележителност „Пещера Снежанка” – община Пещера и от територии в защитена зона „Средна гора” – община Панагюрище.

За извозването на отпадъците на общините са осигурени безплатни ваучъри за гориво от ПУДООС. Личните транспортни средства на доброволците също имат свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа.

360_b