Предприемачи ГЕРБ- Пазарджик проведе отчетно- изборно събрание, на което бе номинирано областно ръководство на структурата. За областен ръководител бе предложен отново Стоян Вълков,  а за секретар – Стоянка Дарабанова. Събранието номинира и нови членове на УС на Предприемачи ГЕРБ-  Пазарджик. Предстои утвърждаването им от Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ.

Един от приоритетите ни е разширяване на структурата ни  в 12-те общини от област Пазарджик и привличане на малките и средни работодатели към по-активна политическа и обществена позиция, коментира Стоян Вълков. Мнението на предприемачите  е особено важно за успешните политики на местно ниво с оглед предстоящите избори, а наша цел е да работим  в подкрепа на местния бизнес, допълни Вълков. Гости на отчетно-изборното събрание бяха Иван Вичков, член на НИС на ПГЕРБ, и областният координатор на ПП ГЕРБ – Пазарджик Найден Шопов.