Общественият посредник на Пазарджик Иван Димитров се включи в инициатива на ЕВН за подобряване на информираността на клиентите. Основен акцент на кампанията е поддържане на актуални клиентски данни и популяризиране на безплатните SMS и имейл услуги на дружеството Инициативата цели популяризирането на безплатните услуги, които дружеството предлага на своите клиенти – актуализация на данните за партида (клиентски данни) и известяване чрез SMS или имейл – получаване на безплатна информация за стойността на сметката и информация за просрочени задължения.

Целта е да се стимулират клиентите да актуализират данните за своята партида, което е сред основните предпоставки за бързо обслужване и сигурност при комуникацията. Много често при смяна на собственост на имот, наследяване или други причини, новите собственици пропускат да известят компанията за необходимостта от смяна на титуляра на партидата. Това създава неудобства и за двете страни, тъй като EVN България може извършва определени услуги само на титуляри на партиди. Актуализацията на данните се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чрез безплатните услуги за Известяване със SMS или имейл клиентите могат по лесен и удобен начин да се информират предварително за:
o стойността на сметката за консумирана електроенергия – веднага след нейното издаване
o просрочени неплатени задължения, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това прекъсване на захранването.

Клиентите на EVN България вече могат да заявяват безплатните SMS и имейл услуги по един от следните начини – по имейл на info@evn.bg, по поща на адрес: EVN България, ул. Христо Г. Данов 37, Пловдив 4000, както и на място в EVN Офис.

Във всички EVN Офиси се провежда кампания при която всеки клиент, който актуализира данните си или заяви безплатни услуги получава възможност да изтегли скреч карта, с която може да спечели награди: фенерчета, ключодържатели, химикали и др. Големите награди са услуги „Термография на жилище“, чрез които клиентите ще получат безплатно прецизно енергийно изследване на своя имот.

Информация за услугите е налична както във всеки EVN Офис, така и в приемната на Обществения посредник на община Пазарджик Иван Димитров – гр. Пазарджик, бул. “България“ 2. Съвместната кампания на дружеството и Омбудсмана е насочена към гражданите на общината и цели да ги улесни при тяхната комуникация с EVN България.