До средата на  месец юли селата от община Лесичово – Динката и Щърково,  ще имат нови улични осветления, съобщи зам.кметът Веселина Милкова. Проектът се реализира, чрез сдружение „ Местна инициативна група – Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, което се финансира по мярка 322 на ДФ”Земеделие”. Неговата стойност е 40 хиляди лева.

С този проект община Лесичово подобрява енергийната ефективност на уличното осветление в двете села и се намалява консумираната електрическа енергия. Извършва се пълна подмяна на живачните осветителни тела с подходящи енергоспестяващи луминисцентни лампи. Възстановява се кабелна и въздушна осветителна мрежа и разпределителна апаратура. Ще се усъвършенства защитната и разпределителна апаратура за управление на уличното осветление.  С подобен проект в края на миналата година бе подменено уличното осветление  в село Церово.