С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин”, община Пещера през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, кметът Георги Козарев пусна заповед, с която забрани всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли  до 30 август на територията на летовището.

При констатиране на нарушения ще се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции. За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения  – лице за контакт е Борислав Воденичаров с тел: 0893330243.

Непосредствен контрол ще се осъществява и от секретаря на община Пещера – Николай Гълъбов, инж.Стела Павлова – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера и Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство регистър и архив”.

01konstantin