По инициатива на Областна дирекция МВР– Пазарджик и РУ– Панагюрище, със съдействието на Община Стрелча и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви (МКБППМН) и във връзка с „Детско лято – 2015” в Стрелча се проведе кампания за безопасността на движението за велосипедисти.
Инспектор Райко Василев – полицейски инспектор „Пътен контрол”  при РУ – Панагюрище и младши инспектор Евтим Евтимов – мл. автоконтрольор при РУ – Панагюрище раздадоха  на децата  светлоотразителни  жилетки  и  им изнесоха беседа  за безопасността  на движението  за  велосипедисти.
Представителите на полицията акцентираха върху правилното пресичане на пътното платно и носенето на светлоотразителни желетки от велосипедистите.
Заместник- кметът Кирил Биров и представители на МКБППМН също подкрепиха инициативатата.