Към края на 2014 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В три населени места, или в 2.6% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 11 общини, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

В края на 2014 г. в градовете живеят 166 560 души, или 62.5% от населението на областта, а в селата – 99 989 или 37.5%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 87.6% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 666 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 111 551 души (41.9%).