Пловдивската духовна семинария „Св.СВ. Кирил и Методий“ приема за редовен 5-годишен курс на обучение момчета, завършили 7-и клас с примерно поведение и добър успех. До утре – 11 юли, кандидатите следва да подадат молба-образец до Ректора на Семинарията, към която да приложат следните документи:

– православно свидетелство за св. Кръщение

– свидетелство за завършен 7-и клас

– медицинско свидетелство, лична амбулаторна карта и ксерокопие на здравно-осигурителната книжка – стр. 1,2,29 и 30 с нанесени имунизации

– саморъчно написана автобиография

Изпитът ще се проведе на 11.07.2015 г. от 09.00 часа в сградата на Семинарията при следния ред:

1. Събеседване

2. Изпит по пеене – гамата и една песен по желание

3. Молитвата „Отче наш…“ наизуст

За повече информация – гр. Пловдив, бул. „6-и септември“ №181, тел. 032623832, e-mail:seminaria@nat.bg