ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА“, БРОЙ 51, ЮЛИ 2015 Г.

Георги Козарев е кмет на община Пещера първи мандат, а преди това два мандата е бил общински съветник. Занимавал се е с частен бизнес. Разговаряме с него за развитието на малките населени места в страната.


Г-н Козарев, кои са приоритетите в работата ви и от какво свършено досега сте доволен?
– Приоритет в моята работа е усвояване на европейски средства. Реализирани бяха общо 17 проекта, което за една община от мащабите на Пещера е действително добро постижение. Реализирани бяха мащабни инфраструктурни обекти, като водопровод и канализация с изграждане на две пречиствателни станции; реновиране на парковете в град Пещера, улици. Но проект, който ще остане, и надявам се, ще промени в някаква степен бъдещето на Пещера, е крепостта „Перистера“, номинирана като сграда на годината и спечелила първо място в категория „Ландшафт и паркове“, както  и получаването на наградата за второ място в конкурса „Чудесата на България“.
– За какво не достигна време и кои са належащите проблеми пред Пещера?
– Това, за което останах длъжен на моите съграждани, е, че има изоставане в областта на спортната инфраструктура, ремонтните дейности по общинската инфраструктура, в частност – ремонти на тротоари и няколко улици. Като приоритет в по-нататъшната работа до края на мандата ще продължаваме да подготвяме проекти, с които да се кандидатства и работи през следващия програмен период. В тях влизат изграждане на спортни площадки и спортна зала. Изключително тежък и сложен е проблемът със свлачищата на територията на Пещера. Подготвят се проекти и кандидатстваме в Комисията по бедствия и аварии, като същевременно работим по неотложни аварийно-възстановителни работи, за да може да се възстанови движението по най-засегнатия път Пещера – Летовище „Свети Константин“ – един от най-големите курорти в България с над 1000 частни вили и изградена инфраструктура.
– Каква е заетостта в общината?
– През 2014 г. в община Пещера средногодишният брой на безработните лица възлиза на 1037 души. Средното равнище на безработица е 12,1%. В сравнение с предходната година регистрираните безработни намаляват с 5,73%, съответно равнището на безработица намалява с 0,8 пункта.
Разкритите работни места на първичен пазар на труда в община Пещера през 2014 г. са 838, като 58% от тях са в частния сектор. Разкриват се предимно работни места без изисквания за квалификация. На пазара на труда в община Пещера 54% от работните места са в производствената сфера. Най-много работни места са разкрити в обувното производство. В промишления сектор се търсят работници и в шивашката промишленост, химическа промишленост, производство на спиртни напитки, дървообработваща промишленост. Други добре представени отрасли в общината са търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, строителство.
– Привличате ли интереса на инвеститори?
– В Пещера бизнес климатът е на сравнително добро ниво. Големите фирми на територията на града – „Биовет“ и „Винпром Пещера“, всяка година инвестират в разширяване на техния бизнес. Това се случва и с обущарските и другите фирми. На този етап много рядко идват външни инвеститори, тъй като въпреки безработицата, няма достатъчно работна ръка.
– Как може да се подобри животът в малките населени места?
– Всичко, което правим, е не само да запазим сегашното ниво на развитие на общината, но и да го подобрим. Основно ще разчитаме на развитието на туризма в региона. Най-значимите туристически обекти на територията на община Пещера са крепост „Перистера“ , Историческият музей, часовниковата кула „Сахата“, пещера Снежанка, пещера „Юбилейна“,  църквата „Св.Димитър“ и музеят на Лейди Странгфорд в с.Радилово. Всички те са интересни за посетителите със своята историческа информация която представят. Крепостта „Перистера“ и църквата „Св.Димитър“ са паметници на културата с категория „национално значение“. Моментното им състояние е добро и се посещават от много туристи.