Попаднете ли в Равногор непременно ще ви разкажат за Червената скала. Тя се намира извън селото, в посока противоположна на друга тукашна природна забележителност – Бекови скали. Не случайно ги споменавам, незнайно защо до там има съвсем ясни табели, които няма как да подминеш. По пътя за Червената скала обаче, трябва да разчиташ на минувачите.

Те бяха нашите добри водачи, които ни помогнаха да открием скътаните в гората сални образувания. И така поехме към Червената скала, към десет и половина сутринта. Птичките се чуваха толкова ясно, че приличаше повече на приказка отколкото на приключението, в което бяхме въвлечени водени от любопитството си.

В селото хората са много дружелюбни и с желание ни упътваха, чудейки се на раницата и шапките ни. Тук мъжете носят каскет, а жените кърпа. С всеобщи усилия се добрахме до Стопанския двор и бензиностанцията. Тя пустееше, а от към Свети Илия се носеше музиката на право хоро. Доверихме се на интуицията и напътствията получени в низината. Продължихме нагоре по стар път, който лъкатуши между картофените ниви.

Тук там се разклонява, но ние следвахме посоката. Най-горе пътят кривна към местността Свети Илия и ние се почудихме накъде да вървим. точно в тоиз момент забелязахме на около десетина метра от себе си червена щайга. Почувствахме се като участинци в Сървайвър. Чудноватият предмет се оказа табела сочеща пътя ни през високата до кръста трева. Със силно напрежение на очите се виждаше надписът „Червената скала“.

Пътят да там е около десетина минути от чудноватия пътепоказател, а гледката си струва всеки извървян сантиметър. Единствената препоръка към домакините е липсата на табели. Ясно е, че всеки решил да щурмува планината рано или късно ще стигне до мястото, ама защо да е трудно, като може да не е?

ЛЕГЕНДАТА

Според преданието, по време на турското робство една девойка от селото пасяла стадо овце в близост до скалата когато проследена и нападната от турчин побягва и за да спаси честта си се хвърля от 100 метровата скала. Заради оставените червени кървави следи местното население я нарича „Червената скала”.

18skala