В клоновете на „Български пощи“ ЕАД временно се преустановява получаването и изпращането на парични преводи по системата MoneyGram от и за Гърция. Това става по изискване на MoneyGram, съобщава на сайта си дружеството. Паричните преводи, които са изпратенипреди 28 юни 2015 година, ще могат да бъдат изплатени след 1 юли 2015 година. Приемането и изплащането на парични преводи по системата Мъни грам от и за Гърция ще бъде възстановено, след като получим уведомление за това от нашия партньор. В пощенските станции се предлага услугата „Входящи и изходящи международни парични преводи“ по системата ЕВРОДЖИРО.