В нарушение на куп разпоредби по някои улици в Ракитово минават животни – крави, кози, овце, коне, магарета, оплака се наша читателка. Съгласна съм, че не могат да летят и все отнякъде трябва да минат. Елементарно е обаче да се види кои са тези улици и те да се мият редовно. Трябва да се окосят тротоарите, защото тези животни и скитащите кучета разнасят бълхи и кърлежи.

Живеем в ХХІ век, а малките ни градове изглеждат като да са останали в началото на миналия. Не ми е ясно, защо има пари за едни общини, а за други не. От Европа дават средства за обучение на чиновниците, а не дават пари за благоуспройство на селските райони, какъвто несъмнено е и ракитовския край, оплаква се още жената.

Според друга жителка на курортния град общината прави всичко, което е по силите и, за да реши основни проблеми на града и населените места към него, но упреците към администрацията се засилват винаги, когато наближат избори. Тогава поляризацията се усеща най-силно и недоволството изригва от всички страни.