Плочата на дарителите в парк „ Двореца“ във Велинград бе открита днес. Имената на Тодор Шуманов, Георги Аврамов Чолаков (Дядо Даскал) и Илия Стоев Малинов ще се помнят дълго, защото това са хората дарили земя за осъществяването на проекта.

През 1951г. е започнато първоначалното изграждане на парковата част между бул. „Съдинение“ до асфалтовата алея и до лятното кино по проект на „Софпроект“ с ръководител инж. Първанов. През 1985-87г. по проек на Община Велинград е изградена водопроводна система, бордюри, настилка, която спира ерозията на терена.