OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри днес обекти от водния цикъл на Панагюрище, изградени със средства по ОП „Околна среда 2007-2013“. 

Общата стойност на инвестицията е 56,6 млн. лв. Средствата са вложени в изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и подновяване на ВиК мрежата в града. Положена е близо 60 км линейна инфраструктура  – 33,1 км канализация и 24,6 км водопровод. Осигурено е екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна. Министър Василева каза, че е удовлетворена от най-мащабния проект, реализиран на територията на община Панагюрище – важна и значима инвестиция, която носи много ползи за подобряване живота на хората и възможностите за привличане на нови инвестиции.

Реализацията на водния цикъл на Панагюрище подобрява значително инфраструктурата на общината. Преди са отчитани 60% загуби на вода по ВиК мрежата, изградена предимно с етернитови тръби. В недобро състояние е била и канализационната мрежа, изграждана през периода 1960 – 1975 година, със запушени тръби и чести аварии. „Това вече е история“, каза министър Василева, защото са подновени около 60 км от водопроводната мрежа. Новите обекти покриват изискванията на европейското законодателство за околната среда. Подобрени са санитарно-хигиенните условия за живот, намален е здравният риск за хората.