Инспекторите на Националната агенция за приходите вече ще правят проверките в търговски обекти с униформи, носещи означенията на НАП. Отличителните дрехи на проверяващите са сини блузи с надписи на български и английски и логото на приходната агенция. Целта е да се направи така, че държавните бирници да бъдат лесно разпознаваеми.

Служителите на НАП от звеното за фискален контрол, което следи движението на рискови стоки по границите и вътрешността на страната също са облечени в униформи, носещи графичните символи на НАП; автомобилите на фискалните агенти също са обозначени с надписи на приходното ведомство.

* На снимката униформите на служителите от фискален контрол