На Зеления телефон на РИОСВ – Пазарджик за миналия месец са приети 6 сигнала, 4 от които за бедстващи щъркели, съобщиха от екоинспекцията.
През юли експертите на РИОСВ упражниха контрол върху дейността на 78 промишлени обекта в област Пазарджик. Извършени са 88 проверки и издадени 81 предписания за отстраняване на допуснати несъответствия с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е акт на кмета на община Белово за неизпълнение на предписание да почисти образувано  нерегламентирано сметище от битови и строителни отпадъци като отговорно лице по Закона за управление на отпадъците. Акт е съставен и на кмета на с. Огняново, община Пазарджик, за неупражнен контрол на дейностите с отпадъци, довело до образуване на нерегламентирано сметище.
През последния месец експертите от направление „Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда“ изготвиха в най-кратки срокове 31 становища за допустимост на инвестиционни намерения на земеделски производители, подадени  за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.