Централната избирателна комисия прие хронограма за местните избори на 25 октомври 2015 г. Според документа до 26 август, 59 дни преди изборния ден, кметовете съобщават публично и публикуват на Интернет страницата на общините датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на Общинските избирателни комисии. Хронограмата е качена на страницата на ЦИК в Интернет.

Централната избирателна комисия реши, че документите за регистрация на партиите и коалициите за местните избори ще се приемат до 9 септември. Очаква се ЦИК да съобщи началната дата, от която ще приема документите за регистрация. До 4 септември ще се назначат съставите на общинските избирателни комисии. Централната избирателна комисия реши, че за дата 6 месеца преди изборния ден се счита 24 април 2015 година, включително.

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс посочват, че „живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, както и български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на България. гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

„Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ пък е този, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство; български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България; гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.