На редовното си заседание Висшият съдебен съвет определя Румен Колчев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните прокуратури, на мястото на Оля Борисова Туечка – Станева. Чрез жребий за негов евентуален заместник в комисията бе избран Николай Енчев Соларов, прокурор във Върховна касационна прокуратура.