В Кметска зала на Общинска администрация – Стрелча днес се състояха консултациите на представителите на местните ръководства на парламентарно представените политически партии и коалиции в 43-то НС, във връзка с предстоящите избори  за кметове и общински съветници и националния референдум на 25 октомври. Консултациите се откриха от кмета Иван Евстатиев.

Според решение на ЦИК в общини до 150 избирателни секции, броят на членовете на Общинската избирателна комисия е 11. Необходимо е да бъде избран председател, заместник-председател, секретар и  членове. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. Съотношението между партиите и коалициите е, както следва: за Партия „ГЕРБ“ – 3 членове, за Коалиция „БСП лява България“ – 2 членове; за Партия „ДПС“ – 1 член, за Коалиция „Реформаторски блок“ – 1 член, за Коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член, за Коалиция „България без цензура“ – 1 член, за Партия „Атака“ – 1 член, за Коалиция „АБВ“ – 1 член.

Кметът на общината Иван Евстатиев предложи да има равнопоставеност  между политическите партии, като да бъдат отчетени първо предложенията на най-големите парламентарно представени партии. След направените обсъждания се взе единодушно решение за следния състав на ОИК:

За Председател – да бъде избран представителя  от ГЕРБ – Мария Петкова Рогачева

За Зам.- председател– представител от БСП”Лява България” – Койна Ганчева Славова

За Секретар – представител от  ДПС – Катя Смиленова Шопова.

Пълният състав на ОИК трябва да бъде определен до 30.08.2015г.  Кметът на общината Иван Евстатиев информира присъствалите, че всички организационно-технически въпроси ще се отработват своевременно.