Успешно завърши програма „Детско лято – Стрелча -2015 г.” , която се провежда  всяка година през летните  месеци юли и август от МКБППМН,  ТИЦ и Исторически музей и НЧ „Просвещение – 1871 г.”  под патронажа  на  кмета на община Стрелча – Иван Евстатиев.

Интересът към програмата нараства с всяка изминала година. Все повече деца се включват  – тази година се записаха 120 деца. Те получиха нови знания, придобиха разнообразни умения, развиваха талантите си, придобиваха самочувствие и увереност в собствените сили.

Програма „Детско лято – Стрелча -2015 г.” започна с откриване  в м. „Кулата”, където  децата играха  различни игри като дърпане с въже, игра с топка, пускане на хвърчила и др. Сформира се  екип от доброволци – по – големи деца, които  участваха в организирането и провеждането на мероприятията  „Детско лято”. На всяко от децата беше издадена карта за намаление на таксата при посещение на Градски минерален плаж.

Проведоха се най – различни състезания и дейности,   нови инициативи и игри, като: Творчески екипни игри с природни и отпадъчни  материали, „Ден на ума” – логически игри;  Рисунка на асфалт и презентация  на тема: „Не на наркотиците”; Игра „В търсене на съкровище”; Шах и тенис турнир; Конкурс на тема „Аз обичам моя град” във връзка с Празника на града (рисуване с акварел,  фотографии, написване на литературно произведение); Караоке и дискотека;  Детски театър – подготовка и представление   на пиеса  пред публика;  Изложба на най-красиво домашно животно; Провеждане на конкурс за изработване на атрактивна прическа и маникюр (за момичетата) под надслов „Външен вид и самочувствие” и състезание по канадска борба (за момчетата); Шиене на гоблени с шаблони; Излет с провеждане на психологически игри на открито; Ден, посветен на безопасността на движението;Вечер на талантите.

Нови инициативи като: Клуб „Фотоателие – Лято в Стрелча”; „Къщичка за книжки”  (размяна  на книги).   Състезание по  четене.

Сформира се „Екоклуб” – децата всяка седмица, въоръжени с ръкавици и чували, обхождаха обществени места и почистваха изхвърлените  от недобросъвестни граждани  отпадъци.

На финала на  програмата  стрелчанските деца посетиха Историческия музей в гр. Панагюрище и местността „Оборище”. Запознаха се с  експонатите от златното съкровище, с историята на  съзаклятието от 1876 г. , довело до избухването на Априлското въстание.