02muzey

В Изложбената зала на Регионален исторически музей – Пазарджик (пл. „К. Величков” 15), на 4 септември – петък, от 17 ч., ще се открие изложбата „Пазарджик, Съединението и неговата защита”, посветена на 130 години от едно от най-значимите събития в историята на Третата българска държава – Съединението на Източна Румелия с Княжество България, провъзгласено в Пловдив на 6 септември 1885 г.
Пазарджишките граждани активно участват в борбите срещу Берлинския договор и градът се превръща в център на организирани съединистки прояви. Създава се силна група от личности – Константин Величков, Георги Тилев, братя Георги и Стефан Консулови, Яков Матакиев, Иван Войводов, Иван Соколов, Отон Иванов, братя Антон и Тодор Мумджиеви, Тодор Киров, Петър Зографски, която при всички обстоятелства подкрепя и работи за осъществяване на съединистката идея.
Населението от Пазарджишко участва в последвалата Сръбско-българска война в състава на 3-а Татарпазарджишка дружина от източнорумелийската милиция.
В изложбата са експонирани 10 табла, в които чрез фотографии и дигитални копия на документи (повечето от тях се показват за първи път) се проследява зараждането и организирането на съединисткото движение, създаването на таен революционен комитет в Пазарджик, обявяването на Съединението в Панагюрище на 2 септември 1885 г., освобождаването на 5 септември на арестуваните Захарий Стоянов и Петър Зографски и акта на 6 септември в Пловдив, когато камбаните на църквата „Св. Богородица” известяват падането на Източна Румелия. В последните 3 табла е представено участието на воини от Пазарджишко в Сръбско-българската война, подкрепата на местното население за българската армия, благодарствено писмо от гражданите на Пазарджик до офицерите и войниците на Шейновския полк, преминали през града, решение на Пазарджишкия градския съвет за отпускане на средства за посрещане на българските военни части, тържественото отбелязване на 50 и 110 годишнината от събитието в Пазарджик.
Във витрини са подредени културни ценности, притежание на Регионален исторически музей – Пазарджик, Национален военноисторически музей (съорганизатор на изложбата) и Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик, както и дигитални копия на документи, свързани с историческото събитие и съхранявани в Регионален исторически музей – Пазарджик, Държавна агенция „Архиви”, Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Държавен архив – Пазарджик и Исторически музей – Панагюрище.
Изложбата ще бъде експонирана до 15 октомври 2015 г. и ще приема посетители в работното време на музея.
***
Регионален исторически музей – Пазарджик благодари на всички гореизброени институции, участващи в изложбата.

НА ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ

Регионален исторически музей – Пазарджик ще участва в националната изложба „Съхранената памет за Съединението 1885 г. в българските музеи, архиви и частни колекции“. Посетителите на експозицията в музея на Съединението в Пловдив ще могат да видят сабята на Антон Мумджиев (опълченец), виден деец на Съединението, член на Пазарджишкия революционен комитет за Съединение, сътрудник на БТЦРК и участник в Сръбско-българската война, орден „Св. Александър“ пета ст. на Константин Величков, както и оригинални фотографии на дейците на съединисткото движение в Пазарджик и в Източна Румелия Константин Величков, Георги поп Тилев, Иван Войводов и Яков Матакиев.