Искам да благодаря на всички хора, които ме подкрепиха и ме излъчиха за кандидат-кмет на община Пещера, заяви кандидат -кметът на БСП Йордан Младенов в експозето си по време на представянето пред журналистите днес. През годините съм работил за подобряване живота на хората, за подобряване на бизнес средата в община Пещера. Ще се опитам през тази кампания да стигна до всеки един човек в общината, да чуя неговото мнение, да вземем заедно решения как да подобрим живота в община Пещера.

Като приоритети си поставям благоустрояване на общината – града и селата, чрез финансиране с местни, национални и европейски средства. Също така ще работя за развитие на спорта, за модернизиране на спортни съоръжения, за извеждане на спорта като моя основна задача . Ще работя за налагане на Пещера като добра туристическа дестинация. Ще работя за открито управление на общината като сформирам Обществен съвет към кмета, с хора от различни професии – лекари, учители, представители на неправителствени организации, с които заедно ще обсъждаме идеи и ще взимаме решения за развитието на Пещера като една чиста и перспективна община, в която всички ще живеем.

Йордан Младенов е и водач на листата на кандидатите за общински съветници.

Втори в нея е П.Куцев, трети сега действащият кмет Георги Козарев, четвърта е Г. Карамитрева, пети Георги Смилянов. След тях се подреждат – С.Радин, Ф.Иванова, Атанас Янев, Л.Доганова, Р. Балабанов, В.Шопов, П. Пиринчиев, А. Филипов, Д.Стаменов, Т.Попова, Вачков, Елена Ацинова, С.Бурова.