За административни нарушения на Закона за водите са съставени два акта – на собственика на цех за перилни и почистващи препарати в гр. Ракитово – за превишение на максимално допустимите концентрации на показатели ХПК и „анион активни вещества” в отпадъчните води на обекта, който заустства в градския колектор, съобщиха от РИОСВ.

На управителя на В и К дружеството в гр. Велинград е съставен акт за превишени норми при планов емисионен контрол.

Извършена е проверка по сигнал, във ваканционно селище „Ива”, на брега на язовир Доспат, за изтичане на отпадъчни води в язовира и за силна, неприятна миризма в района. Сигналът е основателен. На управителя на обекта ще бъде съставен акт за административно нарушение. Дадени са предписания да се преустанови заустването на отпадъчни води в язовира, да се ревизира и почисти септичната яма. Предстои последващ контрол.

През август в РИОСВ постъпиха три сигнала за бедстващи птици  – бял щъркел и два обикновени мишелова. След съдействие на служители на инспекцията ранените птици са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни „Диви балкани”– Стара Загора.

През август експертите на регионалната екоинспекция в Пазарджик извършиха 75 проверки на дейността на 69 промишлени обектa  в региона. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 39 предписания.

Приоритет в контролната дейност на инспекцията през август бяха проверките на дадени предписания в предишни периоди след изтичане на сроковете за изпълнението им. За неупражнен контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци на територията на с. Бяга, община Бацигово на кмета на селото е съставен акт по Закона за управление на отпадъците.