Цанко Бангьозов е кандидатът за кмет на Пазарджик, който днес бе регистриран в Общинската избирателна комисия, където е направена и регистрация на кандидати за общински съветници. Ето и списъкът с имената им:

Собствено Бащино Фамилно име
1 Красимир Георгиев Първанов
2 Цанко Кирилов Бангьозов
3 Серьожа Лазаров Даскалов
4 Гено Атанасов Пеканов
5 Стоян Крумов Заров
6 Йорданка Цанкова Павлова
7 Костадин Борисов Георгиев
8 Ана Бойкова Гьошева
9 Лазаринка Павлова Клисурска
10 Валери Димитров Бензаров
11 Николинка Димитрова Шопова
12 Линка Иванова Бозаджиева
13 Васил Красимиров Костов
14 Николай Манолов Илиев
15 Георги Николов Павлов
16 Димитър Василев Стоев
17 Михаил Иванов Жеребцов