Общинският детски комплекс и община Пазарджик организират общински конкурс за изпълнители на популярна песен „Пътят към звездите“. Основната мисия на организаторите е
откриването на млади таланти и предоставяне на възможност за изява на творческите им заложби и дарования. Утвърждаване у младите хора на вкус към най-добрите образци на българската и световната популярна песен. Конкурсът ще се проведе на 10 октомври 2015, в зала „Маестро Г. Атанасов“ – Пазарджик.
РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса за изпълнители на популярна песен могат да участват деца и младежи до 14 години, които не посещават вокални групи, формации, студиа и т.н.
РАЗДЕЛ:
Солисти:
Изпълнителите са разпределени в следните възрастови групи:
І група – 6 до 8 години
ІІ група – 8 до 11 години
ІІІ група – 11 до 14 години
Забележки:
1. Навършени години до деня на регистрацията ( 10 октомври 2015г.), удостоверени с ученическа карта или друг документ.
2. Журито има право по преценка да прекъсва изпълнението на участниците, при голям брой изпълнители в конкурса.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНКУРСА

10 октомври 2015г.( събота)

9.00 – 9.30 часа – Регистрация на участниците

09.30-10.00 часа – Техническа репетиция І възрастова група индивидуални изпълнители (по ред на явяване)

10.00-11.00 часа – Конкурсна програма І възрастова група индивидуални изпълнители

11.00-11.30 часа – Техническа репетиция ІІ възрастова група индивидуални изпълнители (по ред на явяване)

11.30-12.30 часа – Конкурсна програма ІІ възрастова група индивидуални изпълнители

12.30 – 13.00 часа – почивка

13.00 часа – Официално откриване на Общински конкурс за млади изпълнители на популярна песен Пазарджик 2015

13.30-14.00 часа – Техническа репетиция ІІІ възрастова група индивидуални изпълнители (по ред на явяване)

14.00-15.00 часа – Конкурсна програма ІІІ възрастова група индивидуални изпълнители

15.30-16.00 часа – Пресконференция и среща на журито с участниците и техни представители.

16.00 часа – Гала-концерт, Обявяване на резултатите и награждаване

17.00 часа – Закриване на конкурса

Забележка: В Галаконцерта участват всички класирани на призовите места в отделните възрастови категории.
Организаторите си запазват правото за промени в рамките на програмата на конкурса.

РЕПЕРТОАР:
Участниците представят 2 песни (може и авторски). Едната песен задължително е българска.
Инструменталните съпроводи на всеки участник да са записани на отделен диск във формат – аудио СD.
Организаторите осигуряват професионално озвучаване.
Заявки за участие(по образец) се приемат до 07 октомври 2015 г. на адрес:
Пазарджик, ул.”Александър Батенберг”№15 и на e-mail: childrens_complex@abv.bg
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС (за Общинския конкурс) тел. 034/988 228
Критерии за оценка:
• Подбор на репертоар
• Сложност на изпълнението
• Вокална техника
• Сценична реализация
• Костюм
• Общо художествено впечатление
НАГРАДИ:
• I, II, III място във всяка възрастова група;
• Златни, сребърни и бронзови медали и дипломи за всички групи.

Специални награди:
. Специална награда на кмета на град Пазарджик;
. Награда на сдружение „Училищно настоятелство ” за най-ярко сценично присъствие;
. Награда за най-добро изпълнение на българска песен;
. Награда за най-добро изпълнение на чужда песен;
. Специална награда на детското жури (за участниците в I, II и III възрастови групи);
. Grand priх и предметна награда GSM SAMSUNG GALAXY – една за всички участници.