През изминалиа мандат общинското ръководство успя да направи пет нови неща в Пещера благодарение на отзивчивостта на дарители. Вижте кои са те:

07pe-infocentar

Информационен център за крепостта „Перистера”

11pe-Новата сцена на курорта

Сцена на летовище ”Св.Константин”

11pe-Етнофестивал1Етнокултурен фестивал с международно участие

  • 11ОСМАН ЕФЕНДИ ПЛОЧАТА1Паметна плоча на Осман Ефенди пред джамията в центъра /дарение от Георги  Козарев/
  • В процес на изграждане в момента е и Домът на покойника, който е направен изцяло с дарения на местната общност по инициатива на екскмета Георги Козарев.