izbori1пс215

Да бъдат предвидени повече средства за образованието в община Пещера поискаха колективите на детските градини по време на разговори с кандидата за кмет от БСП Йордан Младенов. Сградите на детските заведения са санирани, но с държавния принцип „парите следват детето” не могат да се обезпечат всички нужди. Според колективите има какво още да се направи в дворовете, кухните, спортните салони. Надявам се, че с всички детски заведения ще работим съвместно в подкрепа на добрите практики, защото в тях раснат нашите деца, а те са бъдещето на община Пещера, каза Йордан Младенов.

В програмата си той предвижда увеличение на щатовете в строителната бригада към общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, която да бъде в помощ за текущи ремонти на детските заведения в Пещера и то приоритетно. Кандидатът за кмет на община Пещера пое ангажимента за по-чести срещи с колективите на детските градини, на които да бъдат поставяни техните проблеми и своевременно разрешавани.

Също така те ще бъдат подкрепени при кандидатстването по проекти, чрез които ще се подобри материалната база и ще се осигурят нови и интересни занимания на най-малките. Въпреки някои затруднения, които имат детските градини, най-силно впечатление ми направи огромното желание, с което се работи в тях, така трябва да се работи и за развитието на община Пещера – с огромно желание, подготвеност и отговорност, посочи Йордан Младенов, който е под номер 7 в бюлетината за кмет.

12dancho1