izbori1пс215

Перспективите на община Пещера, както и на всяка друга неголяма община в България, зависят от младите хора, от това те да останат в родната си община или да се завърнат в нея. Защото те са не само носители на нови идеи и на промяна, а държат едно място живо. Това каза кандидатът за кмет от БСП Йордан Младенов на дискусия с младежи.

Според него младите хора в Пещера трябва да имат условия за развитие и да са активни в общинските дейности. По време на дискусията бяха обсъдени възможностите младите хора да намират работа и да се реализират в Пещера.

В програмата си съм заложил създаването на общинско туристическо предприятие, което да обединява всички туристически обекти в община Пещера, за да ги поддържа и рекламира и възнамерявам да дам шанс на младите хора да работят в него, посочи Йордан Младенов. Също така той предвижда в програмата си насърчаване на доброволчески инициативи с участие на общинска администрация и с привличане на повече млади хора към тях.

Един от най-сериозните проблеми на училищата в Пещера е как да задържат учениците си и как тези млади хора да продължат да се развиват в родното си място, каза Младенов. Това няма да се случи само с подобряване на материалната база, допълни той.

Според него община, училища и бизнес трябва да си подадат ръка и да се изгради цялостна стратегия как да си взаимодействат, така че образованието да задоволява потребностите на местния бизнес, но и да има неговата подкрепа за осигуряването на подготвени кадри.

Така повече млади хора ще могат да завършват образованието си в Пещера, след което да имат осигурено работно място, обясни Йордан Младенов, който е под номер 7 в бюлетината за кмет. В дискусията бяха обсъдени още благоустрояването на общината и визията за развитие на спорта, също важни условия младите хора да останат в родното си място.