На пл. „България“ днес в Пещера се проведе информационно-образователната инициатива  „ЕКОЛАБИРИНТ”, организирана от „ЕКОПАК   България” и  Община Пещера.

Информационно-образователната инициатива е фокусирана върху  разделното събиране и рециклиране на

картонени опаковки от течности. Материалите, от които те са направени – картон, пластмаса и алуминий, подлежат 100% на рециклиране и могат да се използват многократно. Ползите за обществото и околната среда от незамърсяването на природата и спестяването на  ресурси са многобройни и засягат всеки един от нас. Ето защо всеки, който иска да влезе в лабиринта, трябва да донесе поне една празна кутия от сок или мляко, а за да намери изхода му – да отговори на 11 въпроса, свързани с опазването на природата и ползите от рециклирането. Всички участници ще получат награди и подаръци. Съпътстващите презентации и работилници,  допълнително обогатяват познанията на децата за опазването на околната среда и дават практически съвети за отговорно отношение към нея в ежедневието ни.