izbori1пс215

Маргарита Иванова е кандидат за общински съветник на БСП. Тя е и председател на Представителството на СБХ – Пазарджик. В листата на автентичната лява партия е като представител на творческите среди.

Издаването на книги на местни автори е прекрасна идея на общината, но като недостатък може да се посочи фактът, че няма прецизен подбор на авторите и техните произведения, заяви днес Маргарита Иванова, кандидат за общински съветник на БСП в предстоящите избори. Творците във всяка една област се нуждаят от насърчаване и подкрепа, но липсата на „цедка“ води до нежелани резултати.

Според нея в момента количеството на издаваните книги доминира над тяхното качество. Това е резултат от желанието да се помогне на всеки написал нещо през годината с еднаква сума, казва художничката. На практика тя е малка, за да покрие създаването на книга, в която качественото съдържание ще получи качествено художествено оформление и качествена хартия. Повечето от авторите нямат лични средства, за да доплатят на издателствата в града и накрая вместо да се получи хубава книга се получава някакаъв странен хибрид.

Писателите и поетите не винаги имат понятие от илюстрация и художествено оформяне на корицата, така те се доверяват на вкуса на издателя, който често също няма нужното образование, за да се справи добре. За да не се стига до този резултат художничката предлага да се създаде Обществен съвет по култура към общината. В него да намерят място представители на всички творчески гилдии, които веднъж в годината да определят кои да бъдат издадените книги. След като се изберат петима качествени автори, общината да им отпусне поне по три хиляди лева, за да могат да издадат труда си на качествена хартия, с подходяща илюстрация и корица.

При това положение книгите на местните автори ще стават и за продажба, вместо те да ги подаряват на своите близки и приятели.

Наясно съм с това, че всеки автор има качествени произведения, но те могат да се обединят в годишен алманах и по този начин да се реши проблемът с издаването на повече автори. Към самостоятелна книга да прибягват само онези, които могат да предложат неща търсени и очаквани от пазара. В противен случай общината просто си хаби парите, казва още художничката. Нейната идея е, освен разкази и стихове на местни автори в алманаха да бъдат публикувани и фотографии, картини, скулптури и произведения на приложното изобразително изкуство също на местни творци.

Ако идеите на Маргарита Иванова ви допадат, можете да гласувате за нея с бюлетина №10 за общински съветници и преференциален номер 14. За да подкрепите кандидат – кметът на БСП Стоян Парпулов, гласувайте с №10 в бюлетината за кандидат – кметове на община Пазарджик.