Фатален брой общински съветници ще решава казусите на Брацигово в следващите четири години. Според подадените преференциални гласове съставът на ОбС ще бъде следният, съобщи зам.председателят на ОИК – Брацигово – Пенка Тодорова:

БСП

1. Георги Кабов

2. Търпена Лабова

ГЕРБ

3. Веселина Дамова

4. Петър Маринов

5. Георги Трендафилов

6. Дима Пашкулева

7. Стоян Вълков

8. Надежда Казакова

9. Анета Рашайкова

МК“Бъдеще за Брацигово“

10. Васил Гюлеметов

11. Младен Китов

БДЦ

12. Йордан Михайлов

13. Георги Апостолов