Хванах си рейса от Пазарджик в 14:30 и малко преди Ветрен Дол автобусът се развали, и не искаше да запали. Момчетата в автобуса бутаха, но и това не проработи. Накрая слязохме заедно с багажа и чакахме 1-2 часа някой автобус да спре да ни помогне или някой друг човек, но никой не спря. Накрая дойде един трактор и той ни издърпа. Автобусът запали и си прибрах. Тръгнах от Пазарджик в 14:30 и стигнах във Велинград в 18 часа.

Цветелина Марова, Велинград