Трябва да обединим усилията си и  да разкрием филиал на спешна медицинска помощ в гр. Сърница. Това каза областният управител Трендафил Величков по време на днешното заседание на Комисията за изработване на областна здравна карта в гр. Пазарджик. Той запозна представителите на общините и на лечебните заведения в областта с искането на кмета на община Сърница и решението на Областния щаб за защита при бедствия – в новата община Сърница да бъде разкрит филиал на спешна медицинска помощ към ЦСМП в Пазарджик, предвид отдалечеността на населените места особено при усложнена зимна обстановка. До 20 ноември, РЗИ, ЦСМП Пазарджик и община Сърница ще проведат среща в родопския град и ще се срещнат с медицинските сестри и лекари, които имат готовност да започнат работа в новия център. Институциите трябва да представят и становищата си пред Министрите на здравеопазването и финансите и пред областния управител за разкриването на новия филиал и осигуряването на 24 часово дежурство на екипите.

На заседанието бяха обсъдени становищата на лечебните заведения на територията на областта във връзка с изработването на нова Областна здравна карта. Участваха зам. областният управител Гинче Караминова, директорите на РЗИ и РЗОК,  представители на общините. Специалисти в областта на здравето, лекари, представители на пациентски организации и болнични заведения отправиха предложенията си, свързани с подобряването на извънболничната и болничната грижа по места, които да намерят място в новата здравна карта. Достъпност на здравеопазването, осигуряване на високоспециализирана медицинска помощ и многообразие от специалисти – това са трите стълба, върху които трябва да стъпи областната здравна карта. До 23 ноември, областната здравна карта на област Пазарджик трябва да бъде представена на Министъра на здравеопазването.