23nebiСедемдесет и шест потребители на социални услуги в Сърница ще бъдат ползвателите на първия спечелен от общината европроект, който ще бъде валиден за жителите на красивия град в продължение на година и половина. Стойността на проекта е 500 000 лв., съобщи кметът Неби Бозов. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Независим живот”.